ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
MedLab

Δρ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ MD, Msc, Phd

 • Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)
 • Εξετάσεις για Γυναικολογικές Λοιμώξεις
 • Προγεννητικός Έλεγχος - Έλεγχος Υπογονιμότητας
 • Σπερμοδιάγραμμα, Καλλιέργεια Κολπικού, Καλλιέργεια Σπέρματος

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

Γυναικολογικές λοιμώξεις- Λοιμώξεις στην κύηση

Γυναικεία Υπογονιμότητα

Ανδρική Υπογονιμότητα

Υπηρεσίες

Τα πρότυπα εργαστήρια Βιοπαθολογίας – Μικροβιολογίας MedLab, λειτουργούν έχοντας ως σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η συνέπεια, η επιστημονική αρτιότητα, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός προς τον εξεταζόμενο και τον παραπέμποντα ιατρό αποτελούν βασικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία της λειτουργίας του, ενώ ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός των εργαστηρίων, σε συνδυασμό με τον καθημερινό εσωτερικό αλλά και τον περιοδικό εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, εξασφαλίζουν στο μέγιστο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

louis-reed-pwcKF7L4-no-unsplash

Τα εργαστήρια Βιοπαθολογίας – Μικροβιολογίας MedLab είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008 από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης της Μεγάλης Βρετανίας, U.K.A.S.

Vitek 2: Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων - Αντιβιόγραμμα με προσδιορισμό MIC

Το MedLab διαθέτει αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων -παροχής αντιβιογράμματος με τη μέθοδο MIC (Vitek 2, BioMerieux και είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έχει εγκαταστήσει τέτοιο σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τον πλέον υπερσύγχρονο εξοπλισμό ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου, όσον αφορά στην εργαστηριακή διαγνωστική των λοιμώξεων, ιδιαιτέρως των λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος ανδρών και γυναικών, καθώς και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Τον εξοπλισμό των τμημάτων αποτελούν υπερσύγχρονοι αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας των εταιρειών Roche, Biomerieux και Siemens και υψηλής ποιότητας αντιδραστήρια, διασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα σε κάθε εξέταση.

Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού, προς όφελος του ασθενούς.

Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα ελέγχεται με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου και πάντοτε από την επιστημονικά υπεύθυνη ιατρό, βιοπαθολόγο – μικροβιολόγο, Δρ Αναγνώστου Βασιλική.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Καλλιέργειες κολπικών επιχρισμάτων
 • Καλλιέργειες σπέρματος - ουρηθρικών - προστατικών εκκριμάτων
 • Καλλιέργειες μυκήτων - Μυκητόγραμμα
 • Καλλιέργειες ουρεοπλασμάτων - μυκοπλασμάτων και αντιβιόγραμμα
 • Έλεγχος για χλαμύδια (ανοσοφθορισμός, μοριακός έλεγχος)
 • Έλεγχος για Streptococcus agalactiae (35η - 37η εβδομάδα κύησης)
 • Έλεγχος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων(ΣΜΝ)
 • Βασικός προγεννητικός έλεγχος
 • Α – τεστ ή τριπλό τεστ (15η έως 20η εβδομάδα κύησης)
 • Papp – A test (10η έως 14η εβδομάδα κύησης)
 • Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης
 • Διερεύνυση αυτοάνοσων
 • Έλεγχος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων(ΣΜΝ)
 • Έλεγχος ιογενών λοιμώξεων
 • HPV (Γονότυποι υψηλού ρίσκου)
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium
 • HSV-1, HSV-2
 • HIV-1, HIV-2
 • HBV
 • HCV
 • EBV
 • CMV
 • Εξετάσεις ορμονικού ελέγχου
 • Έλεγχος γυναικείας υπογονιμότητας
 • Έλεγχος ανδρικής υπογονιμότητας 
 • Έλεγχος προστάτη
 • Γενική Αίματος
 • Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος
 • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Μελέτη αιμόστασης
 • Έλεγχος διαταραχών πήξης στην κύηση
 • Μοριακός έλεγχος για την εκτίμηση κινδύνου θρομβοφιλίας
 • Παρακολούθηση διαβήτη
 • Δείκτες καρδιακής λειτουργίας
 • Δείκτες ηπατικής λειτουργίας
 • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας
 • Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών
 • Καρκινικοί δείκτες
 • Επίπεδα φαρμάκων
 • Δείκτες οστεοπόρωσης