Γυναικολογικές λοιμώξεις- Λοιμώξεις στην κύηση

Μικροβιολογικός έλεγχος κολπικού εκκρίματος και σπέρματος
  • Μυκητιασική κολπίτιδα Μυκητόγραμμα (MIC)
  • Μη ειδική βακτηριακή κολπίτιδα – Ταυτοποίηση Gardnerella vaginalis
  • Έλεγχος Ureaplasma urealyticum-Αντιβιόγραμμα
  • Έλεγχος Mycoplasma hominis-Αντιβιόγραμμα
  • Μοριακός έλεγχος χλαμυδίων (ΝΑΑΤ) αποτέλεσμα αυθημερόν
  • Μοριακός Έλεγχος 13 Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ)
Έλεγχος για Streptococcus agalactiae (35η-37η) εβδομάδα κύησης
  • Καλλιέργεια κολπικού έκκριματος για GBS – Ποσοτικό Αντιβιόγραμμα (MIC)
  • Mοριακός έλεγχος Streptococcus agalactiae, αποτέλεσμα αυθημερόν