Γυναικεία Υπογονιμότητα

 • Έλεγχος λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος σε κολπικά – τραχηλικά επιχρίσματα
 • Έλεγχος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) σε κολπικά – τραχηλικά επιχρίσματα
 • Μοριακός έλεγχος Θρομβοφιλίας
 • Mοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης (πλήρης αλληλούχιση του γονιδίου)
 • Καρυότυπος  περιφερικού αίματος γυναίκας
 • Καρυότυπος  περιφερικού αίματος ζεύγους
 • Ανοσολογία της αναπαραγωγής
  • Ανοσοφαινότυπος
  • ΝΚ- Κυτταροτοξικότητα