Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

  • (4th generation HIV assay) αποτέλεσμα αυθημερόν
  • Μοριακός έλεγχος του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων HPV (DNA-microarrays, 49 τύποι μεταξύ των οποίων και εκείνοι που προκαλούν οξυτενή κονδυλώματα)
  • Μοριακός έλεγχος HIV (ΝΑΑΤ, αποτέλεσμα αυθημερόν)
  • Μοριακός έλεγχος ιών ηπατίτιδας HBV,
    HCV (ΝΑΑΤ, αποτέλεσμα αυθημερόν)
  • Μοριακός έλεγχος Χλαμυδίων (Chlamydia trachomatis) (ΝΑΑΤ, αποτέλεσμα αυθημερόν)
  • Μοριακός έλεγχος Γονόκοκκου (Neisseria gonorrhoeae) (ΝΑΑΤ, αποτέλεσμα αυθημερόν)
  • Έλεγχος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) σε κολπικά-τραχηλικά ουρηθρικά επιχρίσματα και σπέρμα