Ανδρική Υπογονιμότητα

  • Έλεγχος λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος σε ουρηθρικά επιχρίσματα και σπέρμα
  • Έλεγχος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) σε ουρηθρικά επιχρίσματα και σπέρμα
  • Mοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης (πλήρης αλληλούχιση του γονιδίου)
  • Mικροελλείψεις στο χρωμόσωμα Υ
  • Σπερμοδιάγραμμα
  • DNA Fragmentation