Βιογραφικό

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βαθμός: «ΑΡΙΣΤΑ μετά Διακρίσεως»

Tίτλος Ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» Βαθμός: «ΑΡΙΣΤΑ» (9,20/10)

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βαθμός Πτυχίου: «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ-ΟΚΤΩ» (8,09/10)

Σειρά Αποφοίτησης: 2η μεταξύ 138 αποφοιτησάντων

  1. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  2. Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
  3. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας
  4. Μέλος της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος
  5. Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας

1) Aπρίλιος 2011: Έπαινος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ για εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα

Anagnostou V, Papa A Evolution of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus. Infect Genet Evol. 2009 Sep; 9(5):948-54. Epub 2009 Jun 26, 6o Eπιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

 2) Aπρίλιος 2010: Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Π. Καζήλα, Β. Αναγνώστου, Κ. Κουϊρουξής, Β. Ζιούτας, Β. Γκάσταρη, Σ. Γεωργιάδου, Α. Μιχαηλίδου, Ε. Kαΐτσα Ο λόγος των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων του ορού (serum Free Light Chain Ratio- sFLCR) ως προγνωστικός δείκτης στο υπό θεραπεία πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). Προφορική Ανακοίνωση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα  21-24 Απριλίου 2010

1) G. Floros, V. Anagnostou, E. Tsiga, F. Ferenidou, D. Papadimitriou. Using statins to reduce cardiovascular risk after carotid endarterectomy. Evidence-based cardiovascular medicine 2006 Mar ;10(1):1-4

2) Γεώργιος Φλώρος, Ευαγγελία Τσίγκα, Βασιλική Αναγνώστου, Φωτεινή Φερενίδου, Δημήτριος Παπαδημητρίου. «Η πρόληψη των καρδιακών επιπλοκών στην ενδαρτηρεκτομή των καρωτίδων με προεγχειρητική χορήγηση στατινών». Ελληνική Αγγειοχειρουργική – Τεύχος 1, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2005

3) Δ. Ζαφειρίου, Β. Αναγνώστου, Α. Βερβέρη. Κλινικά χαρακτηριστικά και διαταραχές συμπεριφοράς στα αγόρια με σύνδρομο Εύθραυστου Χ . Νέα Παιδιατρικά Χρονικά 2006 :6 : 89-97

4) George Floros, Vassiliki Anagnostou, Fotini Ferenidou, Grigorios Lavrentiadis, George Garyfallos and Ioannis Giouzepas. Hepatitis C treatment in drug users: an approach in terms of evidence-based medicine. Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S249

5) Anagnostou V, Papa A. Evolution of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus. Infect Genet Evol. 2009 Sep;9(5):948-54. Epub 2009 Jun 26

6) Amin Abrahim, Daniel Sergelidis, Ioannis Kirkoudis, Vassiliki Anagnostou, Eleni Kaitsa-Tsiopoulou, Polyzo Kazila, Anna Papa Isolation and Antimicrobial Resistance of Staphylococcus spp. In Freshwater Fish and Greek Market places. Journal of Aquatic Food Product Technology 2010: 19(2):93 – 102

7) Anagnostou V, Sdouga M, Volakli H, Violaki A, Papa A. Phlebovirus meningoencephalitis complicated by Pseudomonas aeruginosa pneumonia: a case report. Vector Borne Zoonotic Dis. 2010 Jun 24.

8) Sergelidis D., Abrahim A., Anagnostou V., Papa A., Papadopoulos Th. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Enterococcus spp. in ready-to-eat salads (dips), the environment and the personnel of a salad processing plant in Northern Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 2010, 61( 4): 308-315

9) Amin Abrahim, Daniel Sergelidis, Ioannis Kirkoudis, Vassiliki Anagnostou, Eleni Kaitsa-Tsiopoulou, Polyzo Kazila, Anna Papa Isolation and Antimicrobial Resistance of Staphylococcus spp. in Freshwater Fish and Greek Marketplaces.
Journal of Aquatic Food Product Technology 01/2010, 19(2):93-102

10) Anagnostou V, Pardalos G, Athanasiou-Metaxa M, Papa A. Novel phlebovirus in febrile child, Greece. Emerg Infect Dis. 2011 May;17(5):940-1

11) Xanthopoulou K, Anagnostou V, Ivovic V, Djurkovic-Djakovic O, Rogozi E, Sotiraki S and Papa A. Distribution of Sandflies (Diptera, Psychodidae) in Two Ionian Islands and Northern Greece. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 2011, 11(12):1591-4.
12) Daniel Segelidis, Amin Abrahim, Theofilos Papadopoulos, John Kirkoudus, Vassiliki Anagnostou, Aikaterini Papavergou, Anna Papa Antimicrobial susceptibility of Enterococcus spp. isolated from freshwater fish and personnel and equipment of fish markets in northern Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society Journal of hellenic veterinary medicine society 01/2011, 61(1):1-15
13) Anagnostou V, Papa A. Seroprevalence of Toscana virus among residents of Aegean Sea islands, Greece. Travel Med Infect Dis. 2013, Mar-Apr;11(2):98-102
14) Anagnostou V, Papa A. Prevalence of antibodies to phleboviruses within the sand fly fever Naples virus species in humans, northern Greece. Clin Microbiol Infect. 2013, Jun;19(6):566-70

1) M. Athanasiou, B. Anagnostou, A. Vasdeki, N. Gadaifis, E. Gellou

Thalassaimia: A medical and social approach. Pediatric clinic, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki. Προφορική Ανακοίνωση. Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 1991

2) Β. Αναγνώστου, Α. Παπά, A. Αντωνιάδης Φυλογενετική ανάλυση του ελληνικού στελέχους του ιού του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας – Κογκό (CCHF). Αναρτημένη Ανακοίνωση. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαΐου 2006

3) Β. Αναγνώστου, Σ. Προδρομίδου, Ε. .Κατσαροπούλου, Α. Γραμματικός, Μ. Πιλαβίδου, Μ. Μπανταδάκη Επιπολασμοί HCV/HIV, HΒV/HIV, HΒV/HCV συλλοιμώξεων στούς χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών. Προφορική ανακοίνωση. 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2007

4) Β. Αναγνώστου, Σ. Προδρομίδου, Α. Παναγιωτόπουλος, Β. Στρατινάκη,  Μ. Μπανταδάκη Επιπολασμός ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών. Προφορική ανακοίνωση. 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2007

5) George Floros, Vassiliki Anagnostou, Fotini Ferenidou, Grigorios Lavrentiadis, George Garyfallos, Ioannis Giouzepas Ηepatitis C treatment in drug users: an approach in terms of Evidence-Based Medecine. Posted Presentation. 3rd Int Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki 28/11/07-2/12/07

6) Β. Αναγνώστου, Α. Παπά Φυλογενετική ανάλυση του ελληνικού στελέχους του ιού του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας – Κογκό (CCHF) (2o Μέρος). Προφορική Ανακοίνωση. 22ο Βοορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2007

7) Β. Αναγνώστου, Π. Καζήλα, Ε. Νικολακοπούλου, Ε. Σωτηριάδου, Ε. Καΐτσα, Α. Παπά Μελέτη των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη πηκτάση-αρνητικών σταφυλόκοκκων σε αντικαρκινικό νοσοκομείο. Προφορική Ανακοίνωση. 23ο Βοορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29  Μαρτίου 2008

8)   Β. Αναγνώστου, Α. Παπά Φυλογενετική ανάλυση και μοριακή Εξέλιξη των S και M γονιδιακών τμημάτων του ιού του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας – Κογκό (CCHF). Προφορική Ανακοίνωση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη 9-12 Απριλίου 2008

9)  Β. Αναγνώστου, Ε. Καΐτσα, Π. Καζήλα, Ε. Νικολακοπούλου, Δ. Θεοχαρίδου, Α. Παπά Γενετική τυποποίηση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη, πηκτάση-αρνητικών σταφυλοκόκκων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη 9-12 Απριλίου 2008

10) Αναγνώστου Β, Σδούγκα Μ., Βόλακλη Ε., Βιολάκη Α., Παπά A Περίπτωση μηνιγγοεγκεφαλίτιδας οφειλόμενης σε φλεβοϊό. Προφορική Ανακοίνωση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας, Αθήνα 20-22 Νοεμβρίου 2008

11) Π. Καζήλα, E. Aντωνάκης, Μ. Δαμιανίδου, Μ. Αθανασιάδου, Β. Αναγνώστου, Ε. Καΐτσα Επίπεδα της Προκαλσιτονίνης (PCT) και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης CRP σε λοιμώξεις ογκολογικών ασθενών. Προφορική Ανακοίνωση. 4ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα 12-14 Φεβρουαρίου 2008

12) Β.Αναγνώστου, Π. Καζήλα, Μ. Δαμιανίδου, Ε. Καΐτσα, Ε. Παπαδημητρίου, Α. Παπά Μελέτη της αντοχής στα αντιμικροβιακά και γενετική τυποποίηση με βάση το γονίδιο spa MRSA στελεχών σε αντικαρκινικό νοσοκομείο. Προφορική Ανακοίνωση. 4ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα 12-14 Φεβρουαρίου 2008

13) Β. Αναγνώστου, Α. Τατσιόπουλος, Ε. Παπαδημητρίου, Σ. Αλεξίου-Δανιήλ, Α. Παπά  Γενετική τυποποίηση MRSA στελεχών με βάση το γονίδιο spa. Προφορική Ανακοίνωση.  4ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα 12-14 Φεβρουαρίου 2008

14) Π. Καζήλα, Μ. Δαμιανίδου, Β. Αναγνώστου, Μ. Αθανασιάδου,  Ε. Καΐτσα Μελέτη των απομονωθέντων μικροοργανισμών από καλλιέργειες τραυμάτων στο A.Ν.Θ. «Θεαγένειο» (2004-2008). Προφορική Ανακοίνωση. 4ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα 12-14 Φεβρουαρίου 2008

15) Β. Αναγνώστου, Α. Τατσιόπουλος, Π. Καζήλα, Ε. Παπαδημητρίου, Σ. Αλεξίου-Δανιήλ, Ε. Καΐτσα, Α. Παπά Γενετική τυποποίηση MRSA στελεχών με βάση το γονίδιο spa σε δύο νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Προφορική Ανακοίνωση. 24ο Βοορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,  Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2009

16) Β. Αναγνώστου, Α. Παπά Συγκριτική φυλογενετική ανάλυση και μοριακή εξέλιξη των S, M και L τμημάτων του ιού του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας – Κογκό. Προφορική Ανακοίνωση. 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 8-10 Μαΐου 2009

17) Amin Abrahim, Daniel Sergelidis, Ioannis Kirkoudis, Vassiliki Anagnostou, Eleni Kaitsa-Tsiopoulou, Polyzo Kazila, and Anna Papa Isolation and antimicrobial resistance of Staphylococcus spp in fresh water fish and the environment of fish markets. Posted Presentation. 3rd TAFT Conference 15-18 September  2009, Copenhagen, Denmark

18) S. Prodromidou, C. Kanonidou, M. Pape, V. Anagnostou, K. Mandraveli-Chatzikosta, S. Dionysopoulou, E. Diza  Seasonality of Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, respiratory syncytial virus and adenovirus paediatric respiratory tract infections in northern Greece – a 2-year study. Posted Presentation. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID).

19) Π. Καζήλα, Β. Αναγνώστου, Κ. Κουϊρουξής, Β. Ζιούτας, Β. Γκάσταρη, Σ. Γεωργιάδου, Α. Μιχαηλίδου, Ε. Kαΐτσα Ο λόγος των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων του ορού (serum Free Light Chain Ratio- sFLCR) ως προγνωστικός δείκτης στο υπό θεραπεία πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). Προφορική Ανακοίνωση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα  21-24 Απριλίου 2010

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας

20) Π. Καζήλα, Β. Αναγνώστου, Κ. Κουϊρουξής, Β. Ζιούτας, Σ. Γεωργιάδου, Β. Γκάσταρη, Μ. Τερζίδου, Ε. Kαΐτσα Επίπεδα των κυτταροκινών IL-1β, IL-6, TNF-α και VEGF του ορού κατά τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). Προφορική Ανακοίνωση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα  21-24 Απριλίου 2010

21) Β. Αναγνώστου, Α. Παπά Αντισώματα έναντι του ιού Toscana σε ασθενείς με λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Προφορική Ανακοίνωση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα  21-24 Απριλίου 2010

22) Αναγνώστου Β, Κωνσταντινίδου Σ, Αντωνιάδου Α, Σαλαμουρτζή Π,  Σοφιανίδου Α, Αγοραστάκη Ο, Λαζαρίδου Α Μελέτη επιπολασμού αιματογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων  στους αιμοδότες αντικαρκινικού νοσοκομείου – Επιδημιολογικό προφίλ  οροθετικού αιμοδότη. Προφορική Ανακοίνωση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα  21-24 Απριλίου 2010

23) Π. Καζήλα, Β. Αναγνώστου, Ε. Σωτηριάδου, Σ. Κωστοπούλου, Ε. Αντωνάκης, Μ. Αθανασιάδου, Ε. Kαΐτσα-Τσιοπούλου Εξέλιξη της αντοχής των στελεχών Enterococcus faecalis και Enterococcus faecium στο Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Προφορική Ανακοίνωση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα  21-24 Απριλίου 2010

24) Anagnostou V.,  Papa Α  Adria virus, a novel phlebovirus identified in a child with febrile seizures in Greece: a case report. Posted  Presentation. 14th International Negative Strand Virus Meeting, June 21-25 2010 Bruges, Belgium

25) Α. Μπαντή, Β. Αναγνώστου, Σ. Γαντά, Ε. Τραγουλιά,  Μ. Δίτσα Δ. Μαρκάλα Calibrated Automated Thrombogram (Thrombinoscope) : Αξιολόγηση της Μεθόδου. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο,  Θεσσαλονίκη 10-12 Νοεμβρίου 2010

26) Α. Μπαντή, Β. Αναγνώστου, Ε. Τραγουλιά, Σ. Γαντά,  Μ. Δίτσα Δ. Μαρκάλα Μελέτη ασθενών που παρουσιάζουν  χαμηλές τιμές aPTT με τη Μέθοδο Thrombogram Thrombinoscope. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο,  Θεσσαλονίκη 10-12 Νοεμβρίου 2010

27) Aναγνώστου Β.,  Παρδάλος Γ., Aθανασίου-Μεταξά Μ. και  Παπά A. Ο Ιός Adria, ένας φλεβοϊός που ταυτοποιήθηκε σε παιδί με επεισόδιο πυρετικών σπασμών στη Βόρεια Ελλάδα. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος Θεσσαλονίκη 16-18 Δεκεμβρίου 2010

28) E. Σωτηριάδου,  Κ. Κουϊρουξής, Β. Αναγνώστου, Σ. Κωστόπουλου, Π. Καζήλα, Ε. Kαΐτσα Ο ρόλος της ανίχνευσης του αντιγόνου Galactomannan (GM) στη διάγνωση και παρακολούθηση ασπεργιλλώσεων. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 5ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα 10-12 Φεβρουαρίου 2011

29) Κ. Κουϊρουξής, Ι. Γεράκης, Β. Αναγνώστου, Β.  Σταύρου,, Β. Ζιούτας, Σ. Γαντά, Β.  Σταύρου, Ι. Πιλπιλίδης, Π. Καζήλα Επίπεδα CA 19-9, CEA και αμυλάσης ορού κατά την παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

30) Σ. Γαντά, , Β. Αναγνώστου, Κ. Κουϊρουξής, Β. Ζιούτας, Β.  Σταύρου, Ε. Καμινάρη, Π. Καζήλα Αμυλασαιμία σε φυσιολογικό πληθυσμό και συσχ΄στιση με τη γλυκόζη του ορού. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

31) Π. Καζήλα, Β. Αναγνώστου, , Β. Ζιούτας Κ. Κουϊρουξής, Ε. Σωτηριάδου, Ε. Kαΐτσα Ν. Βαβάτση Συγκριτική μελέτη του λόγου των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων του ορού (sFLCR) και του λόγου των ελαφρών αλυσίδων ως προγνωστικών δεικτών στο υπό θεραπεία πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). Αναρτημένη Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

32) Β. Σταύρου, Β. Ζιούτας, Σ. Γαντά,  Κ. Κουϊρουξής,  Ε. Καμινάρη, Β. Αναγνώστου,  Π. Καζήλα Συσχέτιση λευκωμάτων και επιπέδων ολικού και ιονισμένου ασβεστίου στον ορό ογκολογικών ασθενών. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

33) Π. Καζήλα,, Ε. Kαΐτσα, , Β. Αναγνώστου, Ν. Βαβάτση Συσχέτιση πολυμορφισμών του προαγωγέα του γονιδίου του παράγοντα νέκρωσης όγκων-α  (TNF-α) και της εξέλιξης του πολλαπλού μυελώματος. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

34) Μ. Δίτσα, Β. Αναγνώστου, Χ. Μελέτη,. Ζ. Μπελέτης, Σ. Κωστοπούλου, Ε. Σωτηριάδου, Δ. Μαρκάλα Μελέτη συσχέτισης ερυθροποιητίνης (Εpo) και αιματοκρίτη (Ht) σε ασθενείς με αιματολογικά και άλλα νοσήματα. Αναρτημένη Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011

35) Β. Ζιούτας, Σ. Γαντά, Ε. Καμινάρη, Κ. Κουϊρουξής, Β. Σταύρου, Β. Αναγνώστου, Π. Καζήλα     Συγκεντρώσεις CK-MB και Τροπονίνης σε ογκολογικούς ασθενείς με θωρακικό άλγος. Προφορική Ανακοίνωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλίου 2011