ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Κέντρο μας καλώντας στο 2310-229823 και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Hormonologiko
  • Εξετάσεις ορμονικού ελέγχου άξονα Υποθλάμου-Υπόφυσης-Γονάδων: (Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH), Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH), 17-β-Οιστραδιόλη (E2), Προγεστερόνη (PG), Προλακτίνη (PRL), Ολική τεστοστερόνη)
  • Εξετάσεις ορμονικού έλέγχου άξονα: Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων (Κορτιζόλη ορού, Κορτιζόλη ούρων 24ωρου, Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S), 17-ΟΗ-Προγεστερόνη, ACTH)
  • Εξετάσεις ορμονικού έλέγχου άξονα: Υποθαλάμου -Υπόφυσης-Θυρεοειδούς (Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Θυροξίνη (Τ4), Τριιωδοθυρονίνη (Τ3), Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4), Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3), Anti-TPO Αντισώματα, Anti-TG Αντισώματα, Anti-TSH-R Αντισώματα (TSI), Θυρεοσφαιρίνη (TG))
  • Εξετάσεις ορμονικού έλέγχου κύησης (Tεστ κύησης ορού-ούρων, Χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG), Ολική Οιστριόλη (E3), Ελεύθερη Οιστριόλη (uE3), α-Φετοπρωτεΐνη (AFP), Προγεστερόνη (PG), Ελευθερη β-υποομάδα της hCG (Fb-hCG), Σχετιζόμενη με την κύηση πλακουντιακή πρωτεΐνη Α (PAPP-A))
  • Έλεγχος γυναικείας υπογονιμότητας (Ορμονικός έλεγχος (FSH, LH, PRL, E2, DHEAS, Testo, PRG), Θρομβοφιλία (PT, PTT, AT III, PC, PS, APCR, Αντιπηκτικό λύκου, Γονίδιο ΜTHFR, Γονίδιο FV Leiden, Γονίδιο προθρομβίνης), Ιογενείς-Μικροβιακές Λοιμώξεις (Toxo G, M, A, avidity, CMV G, M, avidity, Έρπης Ι, ΙΙ (G, M), Ερυθρά G, M, Anti-HAV, HBsAg, HCV, HIV I, II, HTLV, VDRL, Λιστέρια, Χλαμύδια, Μυκόπλασμα με PCR), Καλλιέργεια κολπικού-τραχηλικού επιχρίσματος ,Ανοσολογικός έλεγχος (ΑΝΑ, anti-DNA, anti-ENA, Anti-καρδιολιπίνης G, M, anti-β2 GPL G, M,IgG, IgM, IgA, IgE, RF, C3, C4, Cολ, ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων, αντισπερματικά αντισώματα, TSH, Ft3, Ft4, anti-TPO, Καρυότυπος γυναίκας
  • Έλεγχος ανδρικής  υπογονιμότητας (TESTO Ολική, FSH, LH, PRL, SHBG, Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων)
  • Έλεγχος προστάτη (PSA-FPSA)