Γενικά Check Ups

Ειδικές περιπτώσεις ασθενών με δυσκολία στην μετακίνηση (Ηλικιωμένοι κ.α.) μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Κέντρο μας καλώντας στο 2310-229823 και αναφέροντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε εμείς να στείλουμε εξειδικευμένο προσωπικό για Αιμοληψία Κατ' Οίκον.

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος – Ειδική τιμή

 • Γενική εξέταση αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • Γ-GT
 • Σίδηρος
 • Νάτριο
 • Κάλιο

Βασικός Θυρεοειδικός Έλεγχος –  Ειδική τιμή, αν συνοδευτεί με τον Βασικό Προληπτικό Έλεγχο,

 • TSH
 • FT3
 • FT4

Βασικός Έλεγχος Παχυσαρκίας

 • Γενική Αίματος
 • Γλυκόζυλιώμενη
 • Σάκχαρο
 • Ούρια
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • SGOT, SGPT, ΓGT
 • Ka
 • Na
 • Ολικά Λιπίδια
 • Χολιστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL, VLDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • THE
 • TSH
 • FT4
 • Γενική Ούρων

Έλεγχος Αναιμίας

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Oξύ
 • Ολική TIBC
 • Αριθμός ΔΕΚ

Έλεγχος Μεταβολικού Συνδρόμου

 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL, VLDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια
 • Γλυκόζη
 • Ινσουλίνη
 • Γλυκοζυλιωμενη
 • CRP
 • Λεπτίνη